Saralyst Ejendomsudvikling A/S

Saralyst Ejendomsudvikling A/S er et ejendomsudviklingsselskab som fokuserer på udvikling af velbeliggende boligejendomme samt bynære jorder velegnet for boligbebyggelser. Vi opererer primært i Aarhus og Østjylland men principielt også i alle større danske byer med opland, og skaber med fokus på kvalitet, udbud og efterspørgsel større værdi i ejendomsudvikling. Vores udviklingsstrategi er enkel og har som sit primære sigte, at opnå et godt afkast på kort sigt ved salg, eller udlejning over en længere periode.

Hvorfor vælge os som investeringspartner

Vi er en mindre organisation og kan, fordi vi involverer os økonomisk i alle de projekter vi arbejder med, garantere et stærkt fokus på maksimering af værdier. Det direkte og personlige engagement sikrer tillige, at der altid ligger et konservativt og sikkert budget til grund for et hvilket som helst projekt. Og så kan vi tale sammen i øjenhøjde, større er vi ikke.